Tuesday, August 17, 2010

10 Fellows to the 1st Pasadula Playwriting Workshop Named

Pangungunahan ng mga batikang mandudulang sina Bonifacio Ilagan, Al Santos, Manuel Pambid, Glecy Atienza, at Reuel Molina Aguila ang intesibong pagsasanay sa 10 nagsisimulang mandudula mula sa Metro Manila, simula sa ika-21 ng Agosto sa UP, Diliman.

Tinaguriang Pandayan sa Dula o Pasadula, ang napiling 10 kalahok sa tatlong buwang palihan ay sina: Erick Aguilar (UP-Diliman), Ma. Stephanie Joy Andaya, (UP-Diliman),Tyron Judes D. Casumpang, Noel Galon de Leon (UP-Diliman), Arvin Tiong Ello (DLSU), Mari Joyce Villanueva Laspuรฑa (UE-Caloocan), Cara Cristina B. Red, Joshua Lim So, (DLSU) Ted Jan C. Rubio (UP-Diliman), at John Romeo L. Venturero (UP-Diliman).

Ang palihan ay nahahati sa tatlong yugto: serye ng mga lecture, one-on-one mentoring, at pagtatanghal ng nasulat na dula.

Itinataguyod ang Pasadula ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas ng Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, at ng National Council for Culture and the Arts.

Tumatayong Workshop Director sina Jimmuel Naval, tagapangulo ng DFPP, at si Reuel Aguila. Si Glecy Atienza ang namumuno sa National Committee on Dramatic Arts ng NCCA.

The call for submission to this Pasadula Playwriting Workshop was posted here.

No comments:

Post a Comment

Thanks for dropping by! Hope you can follow me:

Youtube: http://youtube.com/Pintura14
FB Pages: http://facebook.com/vintersections | http://facebook.com/i.imagine.green

Twitter/IG/Tiktok/Pinterest: @ronivalle