Sunday, July 10, 2011

German Gervasio's novel "Hari Manawari" to launch on July 11


German Gervasio's first novel, Hari Manawari will be launched on July 11, 2011 at 7pm at Bookay-ukay Bookstore #55 Maginhawa St., UP Village in Diliman, Quezon City.

Part of the Tapat Journal series, Hari Manawari is edited by Dr. Edgar Calabia Samar; illustration by Rai Cruz. Included also in the book are: forum on the novels of Jun Cruz Reyes (Tutubi, Tutubi, 'Wag Kang Magpahuli sa Mamang Salbahe, Etsa-puwera) and interview with Gen Asenjo (Lumbay ng Dila).


Anong masasabi ng iba sa Hari Manawari?
May matinding bighani at aliw ang karambola ng mga intertext sa nobela (Hari Manawari) - Mula sa daigdig na pabigkas ng mga bugtong, kwentong-bayan at epiko, hanggang sa korido, at awiting popular, hanggang sa patutsadahan ng mga kontemporaryong kritisismo (CF. Almario at Guillermo), at gayundin ang dekonstruksyon ng mga naratibo ng kanluran mula sa mga griyego, sa mga romanse ng europa, at maging biblya. Sa maraming pagkakataon, nakakatawa/nakakatuwa ito't nakagaganyak sa patuloy na pagbabasa. Rurok ng Postmodernistang tensyon sa akda ang mismong paggamit ng wikang namamaybay sa sinauna at kontemporaryong kolokyal. - Dr. Edgar Calabia Samar (Ateneo De Manila Universtiy)


No comments:

Post a Comment

Thanks for dropping by! Hope you can follow me:

Youtube: http://youtube.com/Pintura14
FB Pages: http://facebook.com/vintersections | http://facebook.com/i.imagine.green

Twitter/IG/Tiktok/Pinterest: @ronivalle